Spara pengar på lånekostnader

Om man har kostnader för lån i form av räntor finns det olika sätt att få ned dessa, beroende på vilken typ av lån man har. Det lönar sig nästan alltid att förhandla, oavsett vilken typ av lån det gäller.

Konsumtionslån

Har man konsumtionslån eller s.k. blancolån utan säkerhet är räntan på dessa ofta ganska hög. Det går att få ned räntan på dessa på flera sätt. Bäst är självklart att göra allt man kan för att betala tillbaka dessa högräntelån så snart som möjligt. Går inte det kan man ta hjälp av olika lånejämförelsesidor på nätet som kan hjälpa till att hitta ett lån med lägre ränta. Ibland kan det finnas möjlighet att ta ut mer lån på bostaden om den stigit i pris. Detta kan vara lönsamt eftersom bolån har mycket lägre ränta än konsumtionslån. Tänk dock på kostnaden för eventuella pantbrev som behöver tas ut.

Bolån

Första gången man tar ett bolån brukar bankerna tävla om att ge så låg ränta som möjligt eftersom de vill värva nya kunder som sedan blir lönsamma för banken under en lång tid med ett ofta ganska stort lån. Ränterabatten man förhandlat fram brukar dock endast ligga kvar i ett år i taget. Därefter är det viktigt att ta kontakt med banken för att återigen förhandla om räntan.

Bäst förhandlingsläge har man om man har rörliga lån eftersom man då ganska enkelt kan flytta över bolånet till en annan bank utan att vänta på att bindningstiden går ut. Bra argument att använda i en bolåneförhandling är om bostaden stigit i värde. Banken har då en större säkerhet i form av bostadsvärdet och bör därför inte ta ut en lika hög riskpremie i form av ränta. Annat man kan förhandla med är att flytta sparande, pension m.m. till bolånebanken men det gäller att räkna rätt så att hela affären blir lönsam i slutänden. Oftast får man någon form av rabatt bara genom att kontakta banken, så det är värt mödan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *