Investera i fonder och aktier

För att få valuta för de pengar man arbetar ihop genom vanligt lönearbete är det viktigt att man sparar en del och gör kloka investeringar. Genom att investera pengarna kan man få dem att växa och därmed göra lönen större än vad den var från början. Men hur börjar man investera?

Fonder

Det enklaste och minst riskfyllda att börja med, förutom räntesparande, är olika typer av aktiefonder. En fond investerar i ett flertal olika aktier vilket gör att man som investerare får en bättre riskspridning än att bara köpa en aktie. Går någon aktie i fonden ned kanske någon annan går upp, men vid större börsnedgångar sjunker nästan alla fonders kurs, så det finns risk i att investera i fonder också. Fonder finns i form av indexfonder som bara följer börsutvecklingen, d.v.s. går börsen upp 5 % så går fonden upp 5 %. Det finns också fonder som investerar i ett speciellt land, en region, en specifik bransch eller i mycket små företag. Vad man ska satsa på beror på riskvillighet, kunskap och vad man tror om marknaden.

Aktier

Aktier i enskilda företag går också att köpa på t.ex. Stockholmsbörsen eller även på utländska börser. Man kan i en aktieportfölj blanda ett eget slags fond genom att köpa ett tiotal olika aktier spridda inom olika branscher. Liksom fonder kan aktiekurser stiga eller sjunka. Dock ger många aktier utdelning, vilket innebär att företaget beslutar att dela ut en del av vinsten till aktieägarna. På så sätt får man ett slags ”ränta” från aktierna som belöning för att man investerar sina pengar i bolaget. Utdelningens storlek brukar normalt vara ca 3-4 % av aktiens pris men kan vara så hög som 10 % årligen för vissa typer av aktier och om man lyckats köpa dessa till ett bra pris.

Investera långsiktigt

Både aktier och fonder kan öka och minska i värde men över tid brukar börsen vara mer lönsam än bankkontot. Dock ska man se dessa typer av investeringar som långsiktiga och inte investera mer pengar än vad man kan avvara på flera års sikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *